Bộ sưu tập Y học lâm sàng

Bộ sưu tập Y học lâm sàng gồm các tài liệu, sách về xét nghiệm sinh hóa máu, xét nghiệm nước tiểu, chiếu, chụp X quang, điện tim... Đây là các tài liệu hữu ích được chọn lọc dành cho các bạn sinh viên, cán bộ giảng viên dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.