Ebook Triệu chứng học Nội khoa: Phần 2

Cuốn sách "Triệu chứng học Nội khoa" cung cấp cho người học từ các vấn đề cơ bản nhất trong cách tiếp cận bệnh nhân thông qua hỏi bệnh sử, khai thác các triệu chứng cơ nâng, đến những kiến thức cơ bản giúp người học có thế khu trú được các bệnh lý liên quan qua đó đề đạt và phân tích được các xét nghiệm, sau cùng là hướng xử trí phù hợp. Sách gồm 2 phần, phần 2 này bao gồm các nội dung như: Hội chứng vàng da, cổ trướng, tiêu chảy và táo bón, xét nghiệm chức năng gan,...và các nội dung khác. Mời các bạn cùng tham khảo.